1. fyko-

  fyko-, förstavelse: som avser alger.
 2. fykoerytrin

  fykoerytrin, en grupp röda fykobiliproteiner som ingår i fykobilisomer hos vissa arter av rödalger och cyanobakterier.
 3. fykomyceter

  fykomyceter, annat namn på gruppen algsvampar.
 4. fykobiliproteiner

  fykobiliproteiner, färgade proteiner som finns hos cyanobakterier och rödalger.
 5. fykoerytrocyanin

  fykoerytrocyanin, en grupp rödvioletta fykobiliproteiner som ingår i fykobilisomerna hos vissa cyanobakterier.
 6. fykologi

  fykologi , annan form för fukologi.
 7. fykocyanin

  fykocyanin, en grupp blå fykobiliproteiner som ingår i fykobilisomer hos rödalger och cyanobakterier.
 8. fykobilisom

  fykobilisom, stora komplex av fykobiliproteiner bundna till tylakoidmembranerna i cyanobakteriers och rödalgers kloroplaster.
 9. fåk

  fåk (jämför verbet fyka ’flyga omkring’ [om snöflingor m.m.]), på Öland den gängse benämningen på ett mycket kraftigt snöoväder.