1. fyllning

  fyll`ning subst. ~en ~ar ORDLED: fyll-ning-en
  Svensk ordbok
 2. fyllningsdörr

  fyllningsdörr, spegeldörr, den till för några årtionden sedan allra vanligaste typen av trädörr (se dörr).
 3. mexikansk mat

  mexikansk mat. Mexikansk mathållning är en raffinerad blandning av ett uråldrigt kök och de spanska erövrarnas vanor och ingredienser.

 4. pastej

  pastej, bakverk med fyllning av t.ex. färs, se paté.
 5. spegeldörr

  spegeldörr, dörr med ramverk och fyllningar (speglar), se fyllningsdörr.
 6. dolma

  dolma, en ursprungligen turkisk maträtt, bestående av färs inlindad i vinblad.
 7. bolster

  bolster, äldre typ av madrass, ibland använt som täcke, som vanligtvis bestod av ett hemvävt bolstervar eller brungarvad hud med en fyllning.
 8. tartelett

  tartelett, litet bakverk med en botten av smör-, mör- eller pajdeg och en varm eller kall fyllning.
 9. korsvirke

  korsvirke, byggnadskonstruktion som består av ramar av timmer, på utsatta ställen (t.ex. vid hörn och portar) förstärkta med snedsträvor, och med fyllning av tegelsten eller lera, i sistnämnda fall på en stomme av intappade lodräta stakar, mellan vilka virats halmrep eller stuckits vågräta, tunna slanor.
 10. supraocklusion

  supraocklusion, bettstörning då en tand eller en fyllning sticker upp ovanför tandraden och stör sammanbitningen.