1. fyr

  fyr, anordning för sjöfarten som genom ljus eller andra signaler medger positionskontroll eller ger varning.
 2. fyraprocentsspärren

  fyraprocentsspärren, bestämmelsen i regeringsformens 3:e kapitel att vid val till Sveriges riksdag får bara de partier som fått minst 4 procent av de avgivna rösterna delta i mandatfördelningen.

 3. AGA-fyr

  AGA-fyr, system för fyrbelysning med acetylengas, baserat på uppfinningar av Gustaf Dalén.
 4. fyrverkeri

  fyrverkeri, eldskådespel på mark och i luft med energirika kemikalieblandningar konstruerade och arrangerade så att de vid förbränning växlar i färg, ljus, ljud och rörelse.

 5. fyrhövdade lårmuskeln

  fyrhövdade lårmuskeln, musculus quadriceps femoris, muskel som sitter på lårets framsida.
 6. fyrsaftslära

  fyrsaftslära, Hippokrates teori om de fyra kroppsvätskorna, blodet, slemmet, den gula gallan och den svarta gallan, och deras betydelse för hälsa och sjukdom.
 7. fyrtaktsmotor

  fyrtaktsmotor, en typ av kolvmotor, se förbränningsmotor.
 8. fyras gäng

  fyras gäng, egentligen de fyras gäng, officiellt öknamn för vissa vid slutet av kulturrevolutionen utrensade ledare för den radikala vänstern inom Kinas kommunistparti.
 9. fyrväsen

  fyrväsen, verksamheter som tillgodoser sjöfartens behov av fyrar.
 10. Falsterbo fyr

  Falsterbo fyr, Sveriges äldsta fyr.