1. fyra

  fyra, talet, har i västerlandet spelat en relativt liten roll i magiska sammanhang, i varje fall vid jämförelse med de i många sammanhang figurerande tre-, sju- och niotalen.
 2. fyra

  3fy`ra verb ~de ~t ORDLED: fyr-ar SUBST.: fyrande
  Svensk ordbok
 3. fyra

  2fy`ra subst. ~n fyror ORDLED: fyr-an
  Svensk ordbok
 4. fyra

  1fy`ra räkn.
  Svensk ordbok
 5. fyra kryddor

  fyra kryddor, kryddblandning som förekommer i många olika varianter.
 6. Fyra H-rörelsen

  Fyra H-rörelsen, 4 H-rörelsen, 4H, internationell organisation med målsättning att stimulera ungdomars självverksamhet genom egna företag med uppgifter som växtodling på åker, i trädgård och skog, husdjursskötsel, miljö- och landskapsvård, hushållsarbete, idrott m.m.
 7. fyraårsundersökning

  fyraårsundersökning, omfattande hälsokontroll av barn i fyraårsåldern förlagd till barnavårdscentralen.
 8. fyraprocentsspärren

  fyraprocentsspärren, bestämmelsen i regeringsformens 3:e kapitel att vid val till Sveriges riksdag får bara de partier som fått minst 4 procent av de avgivna rösterna delta i mandatfördelningen.

 9. fyras gäng

  fyras gäng, egentligen de fyras gäng, officiellt öknamn för vissa vid slutet av kulturrevolutionen utrensade ledare för den radikala vänstern inom Kinas kommunistparti.
 10. fyrahanda sädesåker

  fyrahanda sädesåker, det traditionella svenska namnet på den grundläggande av Jesu liknelser (NT 81: ”fyra slags sädesåker”), även kallad ”såningsmannen”.