1. fyra av

  fyra a´v verb fyrade fyrat ORDLED: fyr-ar SUBST.: avfyrande, avfyr(n)ing
  Svensk ordbok
 2. fyra

  fyra, talet, har i västerlandet spelat en relativt liten roll i magiska sammanhang, i varje fall vid jämförelse med de i många sammanhang figurerande tre-, sju- och niotalen.
 3. fyra kryddor

  fyra kryddor, kryddblandning som förekommer i många olika varianter.
 4. fyras gäng

  fyras gäng, egentligen de fyras gäng, officiellt öknamn för vissa vid slutet av kulturrevolutionen utrensade ledare för den radikala vänstern inom Kinas kommunistparti.
 5. fyrahanda sädesåker

  fyrahanda sädesåker, det traditionella svenska namnet på den grundläggande av Jesu liknelser (NT 81: ”fyra slags sädesåker”), även kallad ”såningsmannen”.
 6. fyraprocentsspärr

  fy`raprocentsspärr subst. ~en ~ar ORDLED: fyra-pro-cents--spärr-en
  Svensk ordbok
 7. Ava av Melk

  Ava av Melk (tyska Ava von Melk), fru Ava (tyska Frau Ava), född cirka 1060, död 1127, tyskspråkig författare.

 8. fyr

  fyr, anordning för sjöfarten som genom ljus eller andra signaler medger positionskontroll eller ger varning.
 9. undertryckande av urkund

  undertryckande av urkund, förfalskningsbrott som begås av den som förstör, gör obrukbar eller undanskaffar urkund, som han vid tillfället inte äger rätt att så förfoga.
 10. tillgrepp av fortskaffningsmedel

  tillgrepp av fortskaffningsmedel, tillgreppsbrott som förövas av den som olovligen tar och använder någon annans bil, motorbåt eller annat motordrivet fortskaffningsmedel och gärningen inte är att betrakta som stöld.