1. fyrkant

  fyrkant, typografiskt mått för mellanrum i en textgrupp, med samma storlek som teckengraden.
 2. fyrkant

  fy`rkant subst. ~en ~er ORDLED: fyr--kant-en
  Svensk ordbok
 3. fyrkantig johannesört

  fyrkantig johannesört, Hypericum maculatum, art i familjen johannesörtsväxter.
 4. fyrkantad dunört

  fyrkantad dunört, annat namn på växtarten kantdunört.
 5. fyrkantsstickel

  fyrkantsstickel, redskap för gravering av kopparstick.
 6. fyrkantvåg

  fyrkantvåg, periodisk elektrisk signal där spänningen endast antar endera av två värden till skillnad från t.ex. sinussignalen som kan anta alla värden mellan två extremvärden.
 7. fyrkantvirke

  fyrkantvirke, virke där tjocklek och bredd är större än 70 mm och skillnaden mellan tjockleken och bredden högst 25 mm.
 8. fyrkantsstämpel

  fyrkantsstämpel, postal datumstämpel, se poststämpel.
 9. fyrkantig

  fy`rkantig adj. ~t ORDLED: fyr--kant-ig
  Svensk ordbok
 10. benved

  benved är en växt som växer antingen som en buske eller som ett litet träd.