1. hjärta

  hjärta, cor, en muskeldriven pump som driver blod eller hemolymfa genom kroppens cirkulationssystem.
 2. idrott och hälsa

  idrott och hälsa, obligatoriskt ämne i grundskolan och gymnasieskolan.
 3. idrott

  idrott, sammanfattande benämning på skilda slag av kroppsövningar.
 4. kortisol

  kortisol, hydrokortisonsteroidhormon som bildas i binjurebarken och påverkar bland annat ämnesomsättning och immunförsvar.

 5. motion

  motion, motionsidrott, fysisk aktivitet som utförs främst för att förbättra hälsa, fysisk kapacitet och välbefinnande, snarare än för att uppnå ett prestationsmål, vilket ofta är målet inom sport och idrott.

 6. träning

  träning, inom idrott aktivitet som syftar till att öka den fysiska prestationsförmågan.

 7. centralstimulerande medel

  centralstimulerande medel, ämnen som genom att påverka centrala nervsystemet framkallar ökad psykisk och fysisk aktivitet, ofta också reducerad aptit.

 8. funktionsnedsättning

  funktionsnedsättning, en begränsning av en persons fysiska eller psykiska förmåga att fungera som självständig individ och att utöva önskade aktiviteter.

 9. vällevnadssjukdomar

  vällevnadssjukdomar, sådana sjukdomar som anses bero på framför allt olämpliga levnadsvanor (olämplig livsstil).
 10. hypertoni

  hypertoni, hypertension, benämning på förhöjt blodtryck, varvid man i regel menar trycket i kroppskretsloppet (stora kretsloppet).