1. gäl

  2gäl se gael
  Svensk ordbok
 2. gäl

  1gäl subst. ~en ~ar ORDLED: gäl-en
  Svensk ordbok
 3. gäle

  gäle, se gälar.
 4. gäler

  gäler , annan stavning av folkslaget gaeler.
 5. gälar

  gälar, andningsorgan som utgör utbuktningar från kroppsytan, anpassade för andning i vatten.
 6. gältarm

  gältarm, den del av ryggsträngsdjurens tarmkanal som har gälfickor eller gälöppningar.
 7. gälräfständer

  gälräfständer, kortare eller längre utskott på gälarna hos fiskar.
 8. gälbågar

  gälbågar, partiet mellan två gälspringor hos fiskar och andra ryggradsdjur.
 9. gälbladfotingar

  gälbladfotingar, Anostraca, ordning i kräftdjursklassen bladfotingar med ca 185 arter.
 10. gälkare

  gälkare, under medeltiden i Sverige och Norge benämning på kungens ombudsman i städerna, i Danmark benämning på den högste kunglige ämbetsmannen i Skåne.