1. gärdsgård

  gärdsgård, gärdesgård , se hägnad.
 2. gärdsgård

  gärdsgård el. gärdesgård [järs´- äv. järs`-] subst. ~en ~ar ORDLED: gärd(e)s--gård-en
  Svensk ordbok
 3. gärdsgårdslav

  gärdsgårdslav, Cetraria sepincola , art i gruppen bladlavar.
 4. gärdsgårdsserie

  gärdsgårdsserie [gärs`-] subst. ~n ~r ORDLED: gärds-gårds--seri-en
  Svensk ordbok
 5. bytå

  bytå, särskilt område i en by, se bygata.
 6. stätta

  stätta, stenar eller snedställda plankor, eller lutande stockar med inhuggna steg (klivstockar), uppresta på vardera sidan av en gärdsgård och avsedda att möjliggöra passage över hägnaden.
 7. inäga

  inäga, inägomark, i det äldre bondesamhället mark som hägnats (med gärdsgård eller mur) till skydd mot boskapens intrång.
 8. hank

  hank, sammanvridet band i form av en ring, tillverkad av kvistar eller vidjor.
 9. grenlavar

  grenlavar, Evernia , släkte lavar med busklik, mer eller mindre hängande bål.
 10. avgärda by

  avgärda by, by som anlagts på en äldre bys, en bolbys, utmark.