1. gärning

  gä`rning subst. ~en ~ar ORDLED: gärn-ing-en
  Svensk ordbok
 2. bar gärning

  bar gärning, straffrättslig benämning på förhållandet att en brottsling ertappas på brottsplatsen eller kontinuerligt förföljs därifrån.
 3. färsk gärning

  färsk gärning, juridiskt uttryck som anger ett tidskriterium av vanligen högst ett dygn.
 4. gärningsbeskrivning

  gärningsbeskrivning, i processrätten den redogörelse som åklagaren i sin stämningsansökan lämnar för den brottsliga gärning som den tilltalade påstås ha gjort sig skyldig till.
 5. gärningsmannaprofilering

  gärningsmannaprofilering, att framställa en beskrivning av en okänd gärningsman, vilken kan användas som ett hjälpmedel under en pågående brottsutredning.
 6. gärningsman

  gärningsman kallas den person som utfört en brottslig handling.
 7. gärningsman

  gärningsman, under skråväsendets tid benämning på vissa hantverkare på landsbygden, t.ex. skomakare och skräddare, som av sockenstämman eller häradsrätten fått tillstånd att lokalt utöva sitt yrke.
 8. gärningsculpa

  gärningsculpa, juridisk term för otillåtet risktagande; jämför culpa.
 9. gärningsman

  gä`rningsman subst. ~nen gärningsmän, best. plur. gärningsmännen ORDLED: gärn-ings--mann-en
  Svensk ordbok
 10. gärningslära

  gä`rningslära subst. ~n ORDLED: gärn-ings--lär-an
  Svensk ordbok