1. kapitolinska gässen

  kapitolinska gässen, benämning på de fåglar helgade åt gudinnan Juno som under den romerska republiken hölls på Capitolium.
 2. gäss

  gäss, grupp andfåglar i underfamiljen svanar och gäss omfattande 15 arter, ansergäss (tio arter) och brantagäss (fem arter), alla på norra halvklotet.
 3. gås

  gås, domesticerade former av grågås samt av svangås. För vilda arter av gås, se gäss.
 4. kanadagås

  kanadagås, Branta canadensis, art i andfågelfamiljen Anatidae.
 5. knölsvan

  knölsvan, Cygnus olor, art i andfågelfamiljen Anatidae, underfamiljen svanar och gäss.
 6. tundra

  tundra, det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Canada.
 7. änder

  änder, sammanfattande namn på de mindre arterna i andfågelfamiljen Anatidae, vilken också omfattar gäss och svanar.
 8. andfåglar

  andfåglar, Anseriformes, ordning, omfattande familjerna Anatidae (gäss, svanar och änder; 146 arter) och Anhimidae (värnfåglar; 3 arter) samt enligt några auktoriteter även Phoenicopteridae (flamingor).
 9. falkar

  falkar, äkta falkar, Falconinae, underfamilj falkfåglar med 45 arter utbredda över alla kontinenter utom Antarktis.
 10. gäss

  gäss se gås
  Svensk ordbok