1. Gästrikland

  Gästrikland, landskap i södra Norrland.

 2. gästabud

  gästabud, äldre benämning på en stor högtidlig fest till vilken gästerna budats i god tid.
 3. gästhamn

  gästhamn, båtplatser upplåtna mot avgift för tillfälligt besökande fritidsbåtar.
 4. gäst

  gäst subst. ~en ~er ORDLED: gäst-en
  Svensk ordbok
 5. Gäst hos verkligheten

  Gäst hos verkligheten, självbiografisk roman av Pär Lagerkvist, utgiven 1925.

 6. gäst–värd-förening

  gäst–värd-förening, populär benämning på organisk-kemisk komplexförening, bestående av en större molekyl med sådan struktur att en hålighet uppstår (”värdmolekyl”) till vilken en smärre organisk eller oorganisk molekyl eller jon (”gästmolekyl”) kan bindas.
 7. glamping

  glamping, exklusiv form av camping.

 8. Nyköpings gästabud

  Nyköpings gästabud, benämning på den händelse 1317 då kung Birger Magnusson lät fängsla sina bröder, hertigarna Erik och Valdemar, och därmed inledde slutskedet i brödrastriderna.
 9. gästgiveri

  gästgiveri, ursprungligen en lokal vid allmän landsväg i stad eller på landet, där enligt myndigheternas anvisning hus- och stallrum, servering samt skjuts tillhandahölls resande mot fastställd taxa.
 10. gäststuderande

  gäststuderande, medborgare i annat land som kommer till Sverige för att bedriva högskolestudier och avser att lämna landet efter studietiden.