1. gästgivare

  gästgivare [jäs`tjiv- äv. jäʃ`iv-] subst. ~n äv. gästgivarn, plur. ~, best. plur. gästgivarna ORDLED: gäst--giv-ar-en
  Svensk ordbok
 2. gästgiveri

  gästgiveri, ursprungligen en lokal vid allmän landsväg i stad eller på landet, där enligt myndigheternas anvisning hus- och stallrum, servering samt skjuts tillhandahölls resande mot fastställd taxa.
 3. skjutsväsen

  skjutsväsen, den till 1933 statligt organiserade befordringen av resande och visst gods, bl.a. ostron, hummer och fågel, längs huvudvägarna.
 4. Lindhagen

  Lindhagen, släkt som härstammar från knivsmeden Jon Olsson ( död tidigast 1683) i Vimmerby.
 5. Arrhenius

  Arrhenius, släkt efter rusthållaren Jonas Håkansson i Årena i Målilla socken i Småland.
 6. gästgiveri

  gästgiveri´ [jästjiv- äv. gäʃiv-] subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: gäst--giv-eri-et
  Svensk ordbok