1. oförgätlig

  o`förgätlig adj. ~t ORDLED: o--för-gät-lig
  Svensk ordbok
 2. pliktförgäten

  plik`tförgäten adj. pliktförgätet pliktförgätna ORDLED: plikt--för-gät-en
  Svensk ordbok
 3. äreförgäten

  ä`reförgäten adj. äreförgätet äreförgätna ORDLED: äre--för-gät-en
  Svensk ordbok
 4. getöga

  ge`töga subst. ~t getögon ORDLED: get--ög-at
  Svensk ordbok
 5. gudsförgäten

  gudsförgäten [gut`s-] adj. gudsförgätet gudsförgätna ORDLED: guds--för-gät-en
  Svensk ordbok
 6. förgätmigej

  förgätmigej´ subst. ~en, plur. ~ el. ~er ORDLED: för-gät-mig--ej-en
  Svensk ordbok
 7. förgäta

  förgä´ta verb, pret. förgat undviks, förgätit förgäten förgätna, pres. förgäter ORDLED: för-gät-er SUBST.: förgätande
  Svensk ordbok
 8. gåta

  gå`ta subst. ~n gåtor ORDLED: gåt-an
  Svensk ordbok