1. ytspänning

  ytspänning är ett fenomen som förekommer vid gränsen mellan två olika faser och som uppkommer av kraften som verkar mellan molekylerna.
 2. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 3. Bibeln

  Bibeln är en samling texter som utgör den heliga skriften för judendomen och kristendomen.
 4. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 5. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).
 6. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 7. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 8. kondition

  kondition är en beskrivning av hur bra kroppen kan ta upp syre och transportera detta till sina celler.

 9. abort

  abort, innebär att en graviditet upphör eller avbryts fram till utgången av den 22:a graviditetsveckan. En abort kan vara spontan (missfall) eller framkallad.

 10. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.