1. gå igenom

  gå ige´nom verb gick gått, pres. går ORDLED: går i--gen-om SUBST.: genomgående; genomgång
  Svensk ordbok
 2. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 3. transiteringsfrågan

  transiteringsfrågan, frågan om transport av tysk militär personal och materiel genom Sverige under andra världskriget.

 4. eklut

  eklut, extrakt av ekbark, förr använt vid garvning.
 5. buddha

  buddha, en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning.
 6. kris

  kris, psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande.
 7. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
 8. obligatorisk skola

  obligatorisk skola, skola som alla är förpliktade enligt lag att gå igenom.

 9. ytspänning

  ytspänning är ett fenomen som förekommer vid gränsen mellan två olika faser och som uppkommer av kraften som verkar mellan molekylerna.
 10. bodhisattva

  bodhisattva är inom buddhismen en person som kommit så långt i sin utveckling att nästa steg är att bli buddha.