1. miste

  mis`te adv.
  Svensk ordbok
 2. pertinensformel

  pertinensformel (ytterst av latin pertineo ’höra till’), en uppräkning i äldre överlåtelsehandlingar av en viss egendoms tillhörigheter, så detaljerat utformad att den nye ägaren inte skulle riskera att gå miste om någon rättighet som hörde till egendomen, vare sig inom eller utom hägnaden, på land eller i vatten.
 3. forfeiting

  forfeiting (eng., av forfeit ’förverka’, ’gå miste om’), finansieringsform som är särskilt vanlig vid exportaffärer.
 4. suboptimering

  suboptimering, term inom optimeringsteori som innebär att man riskerar att få en lösning som inte är den bästa tänkbara när man försöker dela upp ett komplicerat problem i hanterbara bitar.
 5. head-up display

  head-up display, HUD, sikt­linjes­indikator, SI, instrument som visar information från flyginstrument och radar med symboler på en genomskinlig glasskiva innanför vindrutan på ett flygplan.
 6. förverka

  förver´ka verb ~de ~t ORDLED: för-verk-ar SUBST.: förverkande
  Svensk ordbok
 7. arbetsskadeförsäkring

  arbetsskadeförsäkring, socialförsäkring som bekostar vård och ger ersättning för inkomstbortfall vid sjukdom eller olycksfall som har samband med förvärvsarbete; jämför arbetsskada.
 8. modersmålsundervisning

  modersmålsundervisning, tidigare benämnt hemspråksundervisning, skolundervisning i invandrar- och minoritetselevers modersmål.
 9. sensmoral

  sensmoral är en moralisk slutsats i en berättelse.
 10. förlustig

  förlus´tig adj. ~t ORDLED: för-lust-ig
  Svensk ordbok