1. miste

  mis`te adv.
  Svensk ordbok
 2. sensmoral

  sensmoral är en moralisk slutsats i en berättelse.
 3. modersmålsundervisning

  modersmålsundervisning, tidigare benämnt hemspråksundervisning, skolundervisning i invandrar- och minoritetselevers modersmål.
 4. suboptimering

  suboptimering, term inom optimeringsteori som innebär att man riskerar att få en lösning som inte är den bästa tänkbara när man försöker dela upp ett komplicerat problem i hanterbara bitar.
 5. Hamas

  Hamas, Ḥamās (arabiska ’nitälskan’, ’kämpaglöd’, ’entusiasm’), även förkortning för Ḥarakat al-muqāwama al-islāmiyya (’Den islamiska motståndsrörelsen’), palestinsk islamistisk rörelse bildad 1987 i samband med den palestinska intifadan (’upproret’), sedermera också ett politiskt parti.
 6. Michail Gorbatjov

  Gorbatjov, Michail, född 2 mars 1931, rysk politiker under sovjettiden, född i byn Privolnoje i Stavropoldistriktet i södra Ryssland.

 7. arbetsskadeförsäkring

  arbetsskadeförsäkring, socialförsäkring som bekostar vård och ger ersättning för inkomstbortfall vid sjukdom eller olycksfall som har samband med förvärvsarbete; jämför arbetsskada.
 8. head-up display

  head-up display, HUD, sikt­linjes­indikator, SI, instrument som visar information från flyginstrument och radar med symboler på en genomskinlig glasskiva innanför vindrutan på ett flygplan.
 9. pertinensformel

  pertinensformel (ytterst av latin pertineo ’höra till’), en uppräkning i äldre överlåtelsehandlingar av en viss egendoms tillhörigheter, så detaljerat utformad att den nye ägaren inte skulle riskera att gå miste om någon rättighet som hörde till egendomen, vare sig inom eller utom hägnaden, på land eller i vatten.
 10. Magnus Gabriel De la Gardie

  De la Gardie, Magnus Gabriel, född 15 oktober 1622, död 26 april 1686, greve, ämbetsman, rikskansler; jämför släktartikel De la Gardie.