1. gå an

  gå an´ verb gick gått, pres. går
  Svensk ordbok
 2. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 3. gå undan

  gå undan [un`- el. un´-] verb gick gått, pres. går ORDLED: går und-an
  Svensk ordbok
 4. gå för sig

  gå fö´r sig verb gick gått, pres. går
  Svensk ordbok
 5. hieroglyfer

  hieroglyfer, benämning på den fornegyptiska bildskriften, ibland använd även om andra bildskrifter.
 6. angående

  an`gående prep. ORDLED: an--gå-ende
  Svensk ordbok
 7. gågata

  gå`gata subst. ~n gågator ORDLED: gå--gat-an
  Svensk ordbok
 8. frissa

  friss`a subst. ~n frissor ORDLED: friss-an
  Svensk ordbok
 9. snöyra

  snö`yra subst. ~n ORDLED: snö--yr-an
  Svensk ordbok
 10. Catalinaaffären

  Catalinaaffären, en diplomatisk konflikt mellan Sverige och Sovjetunionen till följd av en sovjetisk nedskjutning av svenskt flyg över Östersjön 1952.