1. hagel

  hagel, nederbörd av fast slag som uppstår då en nederbördspartikel omväxlande fryser och smälter på grund av att den bringas att cirkulera upp och ned med vinden upprepade gånger, t.ex. i ett bymoln, innan den slutligen når marken.
 2. hjärna

  hjärna är ett organ och en del av nervsystemet.

 3. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 4. bord

  bo´rd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bord-et
  Svensk ordbok
 5. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 6. gordisk

  gordisk [gå´rd-] adj. ~t ORDLED: gord-isk
  Svensk ordbok
 7. skrida

  skri`da verb skred skridit skriden skridna, pres. skrider ORDLED: skrid-er SUBST.: skridande, skridning
  Svensk ordbok
 8. tackla

  tack`la verb ~de ~t ORDLED: tackl-ar SUBST.: tacklande, tackling
  Svensk ordbok
 9. ge sig

  ge´ sig verb gav, gett el. givit, pres. ger ORDLED: giv-it
  Svensk ordbok