1. gå med

  gå med [me´(d)] verb gick gått, pres. går
  Svensk ordbok
 2. medvetandefilosofi

  medvetandefilosofi, det filosofiska delområde inom vilket människans medvetande studeras.
 3. medlidande

  medlidande, känsla av deltagande i någon annans bekymmer, vånda, fysiska eller själsliga smärtor.

 4. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 5. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 6. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).
 7. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 8. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 9. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 10. buddha

  buddha, en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning.