1. motkraft

  motkraft är en kraft som motverkar en annan kraft

 2. motion

  motion, motionsidrott, fysisk aktivitet som utförs främst för att förbättra hälsa, fysisk kapacitet och välbefinnande, snarare än för att uppnå ett prestationsmål, vilket ofta är målet inom sport och idrott.

 3. motorik

  motorik, rörelseförmåga, rörelsemönster; även studiet av hur människans rörelser utvecklas och lärs in.

 4. ytspänning

  ytspänning är ett fenomen som förekommer vid gränsen mellan två olika faser och som uppkommer av kraften som verkar mellan molekylerna.
 5. Motala ström

  Motala ström, vattendrag i Götaland; ca 100 km långt.
 6. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 7. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).
 8. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 9. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 10. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok