1. buddha

  buddha, en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning.
 2. nervimpuls

  nervimpuls, det sammansatta elektrokemiska fenomen i en nervtråd (nervfiber) som följer på signalöverföringen i en synaps.
 3. anorexia nervosa

  anorexia nervosa, ordagrant ’nervös aptitlöshet’.
 4. motion

  motion, motionsidrott, fysisk aktivitet som utförs främst för att förbättra hälsa, fysisk kapacitet och välbefinnande, snarare än för att uppnå ett prestationsmål, vilket ofta är målet inom sport och idrott.

 5. tjäle

  tjäle är frusen mark.
 6. gruva

  gruva är en plats där man bryter malm eller kol eller andra mineral.
 7. Barack Obama

  Barack Obama är amerikansk politiker i Demokratiska partiet, USA:s president 2009–2017.

 8. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.

 9. tyreotoxikos

  tyreotoxikos, giftstruma, sjukdom, betydligt vanligare hos kvinnor än hos män, orsakad av överfunktion av sköldkörteln.
 10. vattenkraftverk

  vattenkraftverk, anläggning som omvandlar lägesenergi hos vatten till el.