1. gå på

  gå på´ verb gick gått, pres. går
  Svensk ordbok
 2. apartheid

  apartheid, det samhällssystem och regelverk som fram till 1990-talets början behärskade Sydafrika.

 3. ytspänning

  ytspänning är ett fenomen som förekommer vid gränsen mellan två olika faser och som uppkommer av kraften som verkar mellan molekylerna.
 4. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 5. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 6. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).

 7. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 8. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 9. 1på prep.
  Svensk ordbok
 10. buddha

  buddha, en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning.