1. konjunktion

  konjunktion är en ordklass.
 2. bio

  bi´o subst. ~n; kortform för biograf ORDLED: bi-on
  Svensk ordbok
 3. bisats

  bisats är en sats som inte kan stå för sig själv utan hänger ihop med en huvudsats.
 4. mellankrigstiden

  mellankrigstiden, benämning på perioden från slutet av första världskriget i november 1918 till utbrottet av andra världskriget i september 1939.
 5. logik

  logik är en gren av filosofin som formulerar bestämda regler för tänkandet.
 6. biograf

  biograf är en lokal där man visar film.
 7. biografpublik

  biogra`fpublik subst. ~en ORDLED: bio-graf--publ-ik-en
  Svensk ordbok
 8. fickpengar

  fickpengar är pengar som man får för att klara små utgifter, exempelvis köpa godis och hamburgare eller gå på bio.
 9. film

  film är sammanhängande bilder eller berättelser inspelade med filmutrustning eller videokamera.
 10. Walker Percy

  Percy, Walker, 1916–90, amerikansk författare.