1. cellcykel

  cellcykel, celldelningscykel, process genom vilken eukaryota celler (alla celler utom bakterier och arkéer) omväxlande växer i storlek och delar sig i två.
 2. allemansrätt

  allemansrätt innebär att alla har rätt att vistas i naturen och plocka bär, svamp och blommor.
 3. kris

  kris, psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande.
 4. Jean Piaget

  Piaget, Jean, född 9 augusti 1896, död 16 september 1980, schweizisk utvecklingspsykolog och pedagog.
 5. Karl X Gustav

  Karl X Gustav, Carl X Gustaf, född 8 november 1622, död 13 februari 1660, kung av Sverige från 1654, son till pfalzgreven Johan Kasimir och Karl IX:s dotter Katarina.
 6. asar

  asar, de förnämsta gudarna i den germanska mytologin.
 7. vidare

  1vi`dare adv., komp. ORDLED: vid-are
  Svensk ordbok
 8. metakognition

  metakognition, medvetenhet om eller förståelse av den kunskap man har, en förståelse som kan komma till uttryck antingen genom effektiv användning av kunskapen eller genom förmåga att verbalt beskriva den.
 9. gymnasium

  gymnasium, skola med uppgift att förbereda för högre studier vid universitet, högskola och akademi.
 10. rättskrivning

  rättskrivning, rättstavning, ortografi, vedertagen norm för stavning av ett språks ord.