1. jon

  jon, laddad partikel som kan betraktas som uppkommen genom att en atom eller grupp av atomer avgivit eller upptagit en eller flera elektroner.
 2. ljud

  ljud, trycksvängningar som utbreder sig som vågor.
 3. lufttryck

  lufttryck är det tryck som orsakas av luften ovanför jordytan.
 4. hieroglyfer

  hieroglyfer, benämning på den fornegyptiska bildskriften, ibland använd även om andra bildskrifter.
 5. metodik

  metodik, olika vetenskapers tillvägagångssätt för att vinna kunskap eller lösa problem, se metodologi.
 6. Europarådet

  Europarådet, europeisk mellanstatlig samarbetsorganisation, bildad 5 maj 1949 för att ”åstadkomma en närmare förening mellan medlemmarna, för att trygga och realisera deras gemensamma ideal och principer och att främja deras ekonomiska och sociala utveckling” (rådsstadgan, artikel 1). (Europarådet är ej att förväxla med Europeiska rådet eller Europeiska unionens råd.)

 7. robotteknik

  robotteknik, tvärvetenskapligt ämne som inbegriper mekanik, elektroteknik, reglerteknik och produktionsteknik för utveckling och användning av robotar.
 8. gående bord

  gående bord, självservering från bord eller byffé med framdukade maträtter.
 9. leopard

  leopard, inom heraldiken ett gående lejon som har huvudet vänt mot åskådaren; jämför lejon (Heraldik), lejonleopard och leopardlejon.
 10. flytande kristaller

  flytande kristaller (engelska liquid crystals), vätskekristaller, materieformer med väldefinierade ordningsstrukturer och symmetrier som i viss mening ligger mellan vätskors och kristallers.