1. gångspel

  gångspel, capstan, mekanisk, handdriven däcksvinsch som hanterades av 4–8 besättningsmän med hjälp av lösa handspakar som träddes in i spelets vals.
 2. gångjärnsled

  gångjärnsled, ginglymus, led med cylinderformigt ledhuvud som står vinkelrätt mot benets längdaxel.
 3. gånglåt

  gånglåt, låttyp inom svensk spelmansmusik. Gånglåtar har alltid använts för att ackompanjera ceremoniella marscher.
 4. gångsport

  gångsport, tävlings- och motionsidrott.
 5. gångdagar

  gångdagar, rogationsdagar, de tre dagarna närmast före Kristi himmelsfärdsdag.
 6. gångkvarts

  gångkvarts, aggregat av oregelbundna, hopvuxna kvartskristaller med varierande storlek.
 7. gångart

  gångart, mineral som förekommer tillsammans med malmmineral i gångformiga mineraliseringar men som ej används för metallutvinning.
 8. gångporfyr

  gångporfyr, benämning på porfyriska gångbergarter med strökorn av fältspat och kvarts.
 9. gångart

  gångart, de fyrfota djurens rörelsemönster.
 10. gångbaggar

  gångbaggar, Cerylonidae , familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 650 arter (flest i tropikerna), varav sju i Sverige.