1. gåt

  gåt, vertikal styrlist som är infälld och sammanhållande i t.ex. timmerändarna kring fönster och dörrar.
 2. gåt

  gåt subst. ~en ~ar ORDLED: gåt-en
  Svensk ordbok
 3. gåta

  gåta, en metaforisk beskrivning av ett föremål, en person eller ett skeende, med angivande av sådana detaljer som möjliggör för åhöraren att gissa vad som avses.
 4. gåtsaga

  gåtsaga, en typ av folksaga där gissandet av gåtor utgör berättelsens kulmen.
 5. gåta

  gå`ta subst. ~n gåtor ORDLED: gåt-an
  Svensk ordbok
 6. gåtfull

  gå`tfull adj. ~t ORDLED: gåt--full
  Svensk ordbok
 7. gå till

  gå till´ verb gick gått, pres. går SUBST.: tillgång (till 3)
  Svensk ordbok
 8. kassettbreven

  kassettbreven (engelska casket letters), åtta brev och några kärlekssonetter, förvarade i ett skrin (engelska casket), enligt uppgift skrivna av drottning Maria Stuart av Skottland till hennes älskare Bothwell.
 9. enigmatisk

  enigmatisk, (mycket) svårförklarlig, gåtfull.
 10. halslösningsgåta

  halslösningsgåta, en gåtsaga i vilken en dödsdömd friar sig genom att ge domaren en gåta som denne inte kan lösa eller genom att lösa en av denne ställd gåta.