1. gåta

  gåta, en metaforisk beskrivning av ett föremål, en person eller ett skeende, med angivande av sådana detaljer som möjliggör för åhöraren att gissa vad som avses.
 2. gåta

  gå`ta subst. ~n gåtor ORDLED: gåt-an
  Svensk ordbok
 3. gåt

  gåt, vertikal styrlist som är infälld och sammanhållande i t.ex. timmerändarna kring fönster och dörrar.
 4. gåt

  gåt subst. ~en ~ar ORDLED: gåt-en
  Svensk ordbok
 5. kassettbreven

  kassettbreven (engelska casket letters), åtta brev och några kärlekssonetter, förvarade i ett skrin (engelska casket), enligt uppgift skrivna av drottning Maria Stuart av Skottland till hennes älskare Bothwell.
 6. enigmatisk

  enigmatisk, (mycket) svårförklarlig, gåtfull.
 7. halslösningsgåta

  halslösningsgåta, en gåtsaga i vilken en dödsdömd friar sig genom att ge domaren en gåta som denne inte kan lösa eller genom att lösa en av denne ställd gåta.
 8. Kensingtonstenen

  Kensingtonstenen, stenhäll med runinskrift, enligt uppgift hittad 1898 under en trädrot på en svenskägd farm vid byn Kensington, Minnesota, USA.
 9. Fermats förmodan

  Fermats förmodan, påståendet att den diofantiska ekvationen xn + yn = zn saknar icke-triviala heltalslösningar (dvs. xyz ≠ 0) för alla n > 2.
 10. människosyn

  människosyn, i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och begränsningar.