1. gåt

  gåt, vertikal styrlist som är infälld och sammanhållande i t.ex. timmerändarna kring fönster och dörrar.
 2. gåta

  gåta, en metaforisk beskrivning av ett föremål, en person eller ett skeende, med angivande av sådana detaljer som möjliggör för åhöraren att gissa vad som avses.
 3. gåt

  gåt subst. ~en ~ar ORDLED: gåt-en
  Svensk ordbok
 4. gåta

  gå`ta subst. ~n gåtor ORDLED: gåt-an
  Svensk ordbok
 5. kassettbreven

  kassettbreven (engelska casket letters), åtta brev och några kärlekssonetter, förvarade i ett skrin (engelska casket), enligt uppgift skrivna av drottning Maria Stuart av Skottland till hennes älskare Bothwell.
 6. enigmatisk

  enigmatisk, (mycket) svårförklarlig, gåtfull.
 7. halslösningsgåta

  halslösningsgåta, en gåtsaga i vilken en dödsdömd friar sig genom att ge domaren en gåta som denne inte kan lösa eller genom att lösa en av denne ställd gåta.
 8. detektivfilm

  detektivfilm, genre inom kriminalfilmen som följer detektivromanens berättarmönster med antingen en professionell detektiv, en spanare i annan yrkesroll (journalist, advokat) eller en privatperson med personligt motiv (anhörig, offer) i huvudrollen och ett oförklarligt mysterium, en mord- eller pusselgåta i centrum.
 9. Anders Hagen

  Hagen, Anders, 1921–2005, norsk arkeolog, professor i nordisk arkeologi vid universitetet i Bergen 1961–88.
 10. Kensingtonstenen

  Kensingtonstenen, stenhäll med runinskrift, enligt uppgift hittad 1898 under en trädrot på en svenskägd farm vid byn Kensington, Minnesota, USA.