1. Knut den heliges gåvobrev

  Knut den heliges gåvobrev, lundakyrkans fundationsbrev från 21 maj 1085.
 2. gåvobrev

  gåvobrev, vardaglig benämning på en skriftlig handling som innebär utfästelse eller bekräftelse av en gåva.
 3. gåvobrev

  gå`vobrev subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gåvo--brev-et
  Svensk ordbok
 4. kungabrev

  kungabrev, före 1975 från kungen utgående skrivelse.
 5. dispositiv

  dispositiv, term inom juridiken med flera betydelser, bl.a. att en rättsregel kan sättas ur kraft genom avtal.
 6. förfalskning

  förfalskning, framställande av föremål som utges för att vara något annat än de i verkligheten är.
 7. Mejan

  Mejan, populär benämning på Konsthögskolan i Stockholm; även namn på utställningsgalleri i Konstakademiens fastighet.
 8. permutationsrätt

  permutationsrätt, myndighets rätt att ändra i eller lämna dispens från föreskrifter i bl.a. gåvobrev, testamenten eller stiftelseförordnanden.
 9. diplomatik

  diplomatik, vetenskapsgren som undersöker äldre, framför allt medeltida urkunder.
 10. Ny Carlsberg Glyptotek

  Ny Carlsberg Glyptotek, konstmuseum i Köpenhamn med huvudsaklig inriktning på skulptur, inrättat 1888 genom gåvobrev av Carl och Ottilia Jacobsen, som då skänkte sina samlingar av samtida, främst fransk och dansk konst.