1. gåva

  gåva, överlåtelse av fast eller lös egendom utan vederlag.
 2. Kristina

  Kristina, Christina, född 8 december 1626, död 19 april 1689, drottning av Sverige 1644–54, dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg.

 3. remuneratorisk gåva

  remuneratorisk gåva, gåva som helt eller delvis utgör ersättning för arbete eller annan prestation utan att givaren är rättsligt förpliktad att utföra motprestation.
 4. heliga tre konungar

  heliga tre konungar, den kristna traditionens tolkning av stjärntydarna, ”de vise männen” i Matteusevangeliet 2:1–12.
 5. Maria I

  Maria I (engelska Mary I), Maria Tudor, kallad ”Maria den blodiga” (Bloody Mary), 1516–58, drottning av England från 1553, dotter till Henrik VIII och Katarina av Aragonien.

 6. aes

  aes, mynt av koppar.
 7. Birgitta

  Birgitta Birgersdotter, heliga Birgitta, född ca 1303, död 23 juli 1373, religiös författare, helgon.
 8. Karl XI

  Karl XI, född 24 november 1655, död 5 april 1697, svensk kung från 1660, son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora.

 9. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 10. transferering

  transferering, överföring av resurser, pengar eller in natura, utan motprestation.