1. gödsel

  gödsel, gödselmedel, växtnäring, material som på olika sätt och i olika former tillförs jorden för att öka dess avkastning.
 2. Gödels ofullständighetssats

  Gödels ofullständighetssats, ett av de mest betydande och överraskande resultaten inom logiken och matematikens grundvalsforskning, som visar att inte ens vissa mycket elementära matematiska teorier kan fullständigt axiomatiseras i form av ett formellt system.
 3. gödkyckling

  gödkyckling, kyckling som föds upp till slakt.
 4. NPK-gödselmedel

  NPK-gödselmedel, handelsgödselmedel innehållande kväve (N), fosfor (P) och kalium (K).
 5. gödsvin

  gödsvin, äldre benämning på grisar som föds upp för slakt.
 6. gödkalv

  gödkalv, kalv som föds upp på huvudsakligen helmjölk eller mjölkersättning.
 7. gödning

  gödning, uppfödning av djur för slakt, t.ex. gödkyckling och gödsvin.
 8. gödselmedel

  gödselmedel, ämnen och material, som utnyttjas som gödsel.
 9. faktaresistens

  faktaresistens, attityd som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot den egna uppfattningen i en specifik fråga.

 10. Kurt Gödel

  Gödel, Kurt, 1906–78, österrikisk logiker och matematiker.