1. nötkött

  nötkött är den lämpligaste benämningen på kött från nötkreatur (med undantag för kött från kalvar, se kalvkött), sedan gammalt också kallat oxkött, eftersom gödda oxar ansågs ge den högsta kvaliteten.
 2. förlorade sonen

  förlorade sonen, Jesu liknelse i Lukasevangeliet 15:11–32.
 3. struts

  struts, afrikansk struts, Struthio camelus, den enda arten i ordningen strutsfåglar (se dock strutsartade fåglar).
 4. kalvkött

  kalvkött tillhörde inom bondekulturen kalasmaten efter biblisk förebild: vid den förlorade sonens återkomst till hemmet slaktades den gödda kalven.
 5. höns

  höns, tamhöns, domesticerade varianter av djungelhöns.
 6. Assuandammen

  Assuandammen, namn på två dammar, en äldre och en yngre, som dämmer upp Nilen vid dess lopp genom Egypten, belägna nära staden Assuan.
 7. poulard

  poulard [pola´rd] subst. ~en ~er ORDLED: poul-ard-en
  Svensk ordbok
 8. välgödd

  vä`lgödd adj. välgött ORDLED: väl--gödd
  Svensk ordbok
 9. kapun

  kapu´n subst. ~en ~er ORDLED: kap-un-en
  Svensk ordbok
 10. göda

  gö`da verb gödde gött, pres. göder ORDLED: göd-er SUBST.: gödande, gödning
  Svensk ordbok