1. gödsel

  gödsel, gödselmedel, växtnäring, material som på olika sätt och i olika former tillförs jorden för att öka dess avkastning.
 2. gödselmedel

  gödselmedel, ämnen och material, som utnyttjas som gödsel.
 3. gödselenergi

  gödselenergi är energi som bildas när man förbränner torkad gödsel eller när gödsel bryts ned och bildar biogas.
 4. gödselätare

  gödselätare, djur som äter spillning.
 5. gödselvatten

  gödselvatten, stallgödselns innehåll av mer eller mindre förorenat vatten.
 6. gödsel

  gödsel [jös´- el. jöt´s-] subst. ~n ORDLED: göd-seln
  Svensk ordbok
 7. PK-gödselmedel

  PK-gödselmedel, handelsgödselmedel innehållande fosfor (P) och kalium (K).
 8. biobränsle

  biobränsle, biodrivmedel, energiresurs som erhålls från någon typ av biomassa.
 9. reningsverk

  reningsverk, avloppsreningsverk, anläggning för rening av avloppsvatten.
 10. gödselstad

  gödselstad, gödselplatta, lagringsplats för främst fastgödsel, ofta kombinerad med utgödslingsanordning från djurstallar.