1. göl

  göl, liten, naturligt bildad, ofta djup sjö i skogs- eller myrmark (jämför tjärn); även djuphåla i å eller sjö.
 2. göl

  göl , det elefantfotsliknande, ofta oktagonala upprepningsmönster som i olika utföranden används som mattmönster och heraldiskt emblem främst bland de mattknytande turkmenska folken.
 3. göl

  göl subst. ~en ~ar ORDLED: göl-en
  Svensk ordbok
 4. gölgroda

  gölgroda, dammgroda, Rana lessonae, art i familjen äkta grodor.
 5. gölstarr

  gölstarr, Carex stenolepis , art i växtfamiljen halvgräs.
 6. göling

  göling, ett enkelt tåg (rep) som manas genom ett enkelblock och används som hissanordning ombord, vanligtvis för att hissa upp segel i riggen.
 7. Gölby

  Gölby, ort i västra Åland; för belägenhet se karta Åland.
 8. Gölcük

  Gölcük, stad i nordvästra Turkiet; för belägenhet se landskarta Turkiet.
 9. Jödde i Göljaryd

  Jödde i Göljaryd, egentligen Karl Peter Rosén , 1855–1900, bondkomiker.
 10. Burdur Gölü

  Burdur Gölü, sjö i sydvästra Turkiet; för belägenhet se landskarta Turkiet.