1. göl

  göl, liten, naturligt bildad, ofta djup sjö i skogs- eller myrmark (jämför tjärn); även djuphåla i å eller sjö.
 2. göl

  göl , det elefantfotsliknande, ofta oktagonala upprepningsmönster som i olika utföranden används som mattmönster och heraldiskt emblem främst bland de mattknytande turkmenska folken.
 3. göl

  göl subst. ~en ~ar ORDLED: göl-en
  Svensk ordbok
 4. tjärn

  tjärn, liten, naturligt bildad sjö i skogsmark.
 5. mar

  mar, göl, kärr, grund havsvik.
 6. tjaudormattor

  tjaudormattor, chaudormattor, handknutna mattor, framställda av den turkmenska tjaudorstammen, som lever söder om Aralsjön.
 7. lenitisk

  lenitisk, lentisk, sägs en faktor eller en organism vara som är typisk för eller hemmahörande i stillastående vatten (sjöar, gölar).
 8. dy

  dy, annan benämning på sjödy, jordart huvudsakligen bestående av dysubstans.
 9. tekkemattor

  tekkemattor, handknutna mattor tillverkade av tekkestammen i södra Turkmenistan.
 10. gül

  gül, benämning på blommotiv på orientaliska mattor, t.ex. gül-i-Henna (’hennablomma’) och gül-i-Frang (’fransk ros’).