1. göling

    göling, ett enkelt tåg (rep) som manas genom ett enkelblock och används som hissanordning ombord, vanligtvis för att hissa upp segel i riggen.
  2. nedhalare

    nedhalare, på segelfartyg ett tåg, vanligtvis en göling, med vilket man halar rår, bommar och stagsegel.
  3. gröngöling

    grö`ngöling subst. ~en ~ar ORDLED: grön--göl-ing-en
    Svensk ordbok