1. gölstarr

  gölstarr, Carex stenolepis , art i växtfamiljen halvgräs.
 2. göl

  göl, liten, naturligt bildad, ofta djup sjö i skogs- eller myrmark (jämför tjärn); även djuphåla i å eller sjö.
 3. göl

  göl , det elefantfotsliknande, ofta oktagonala upprepningsmönster som i olika utföranden används som mattmönster och heraldiskt emblem främst bland de mattknytande turkmenska folken.
 4. göl

  göl subst. ~en ~ar ORDLED: göl-en
  Svensk ordbok
 5. tjärn

  tjärn, liten, naturligt bildad sjö i skogsmark.
 6. mar

  mar, göl, kärr, grund havsvik.
 7. lenitisk

  lenitisk, lentisk, sägs en faktor eller en organism vara som är typisk för eller hemmahörande i stillastående vatten (sjöar, gölar).
 8. dy

  dy, annan benämning på sjödy, jordart huvudsakligen bestående av dysubstans.
 9. tekkemattor

  tekkemattor, handknutna mattor tillverkade av tekkestammen i södra Turkmenistan.
 10. gül

  gül, benämning på blommotiv på orientaliska mattor, t.ex. gül-i-Henna (’hennablomma’) och gül-i-Frang (’fransk ros’).