1. allemansrätt

  allemansrätt, rätt för var och en att vistas i naturen och att i skog och mark plocka vilda blommor, bär och svamp.
 2. olovligt fiske

  olovligt fiske, äldre benämning på brottet att bedriva fiske så att intrång görs i annans enskilda fiskerätt eller att fiska utan erforderligt tillstånd av myndighet.
 3. olaga integritetsintrång

  olaga integritetsintrång, fridsbrott som begås av den person som med uppsåt gör intrång i någons privatliv genom att sprida integritetskänsliga bilder eller andra uppgifter ägnade att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör.

 4. avkorta

  a`vkorta verb ~de ~t ORDLED: av--kort-ar SUBST.: avkortande, avkortning
  Svensk ordbok
 5. hacker

  hacker [ung. häk´er] subst. ~n ~s ORDLED: hack-ern
  Svensk ordbok
 6. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 7. patenträtt

  patenträtt, det rättsliga skyddet för patent.
 8. IPRED-lagen

  IPRED-lagen, av Intellectual Property Rights Enforcement Directive, nedladdningslagen, fildelningslagen, vardaglig benämning på de lagändringar som trädde i kraft 1 april 2009 och som syftar till att göra det lättare att ingripa mot olaglig fildelning.

 9. stöld

  stöld, tillgreppsbrott, att utan lov ta annans egendom med uppsåt att tillägna sig den.

 10. datalagringsdirektivet

  datalagringsdirektivet var ett direktiv (en bestämmelse) från EU som sa att alla länder i EU skulle ha likadana regler för vad företag ska lagra för uppgifter om datatrafik och teletrafik.