1. måltid

  måltid. Svenska folkets måltider har växlat innehåll och namn genom tiderna, liksom dialektalt/regionalt och socialt.
 2. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.
 3. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 4. millenniemålen

  millenniemålen, FN:s millenniemål, engelska Millennium Development Goals (MDG), åtta övergripande utvecklingsmål antagna av FN:s 193 medlemsstater samt drygt 20 internationella mellanstatliga organisationer.

 5. målarkonst

  målarkonst, konstnärlig gestaltning med färgämnen (pigment) i lämplig substans på en yta.
 6. kategoriskt imperativ

  kategoriskt imperativ, filosofiskt begrepp; ovillkorligt bindande imperativ (befallningssats), utan hänsyn till något ändamål eller liknande.
 7. ishockey

  ishockey, lagspel på is som utövas på skridsko med klubba och puck (gummitrissa) mellan två lag såväl utom- som inomhus.

 8. målbrott

  målbrott, mutation , röstförändringen hos pojkar i puberteten.
 9. terrorism

  terrorism är våldsdåd som görs för att uppnå politiska mål.

 10. hovrätt

  hovrätt, domstol som i andra instans överprövar avgöranden som överklagats från tingsrätt.