1. göromål

  gö`romål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: göro--mål-et
  Svensk ordbok
 2. Jan van Goyen

  van Goyen, Jan, 1596–1656, nederländsk konstnär.
 3. sjöman

  sjöman, person som har sjötjänst som yrke. Sjömanslagen från 1973 preciserar att en sjöman är anställd för fartygsarbete och under sina tjänstgöringsperioder dels medföljer fartyget, dels ombord har en befattning som inte enbart gäller tillfälliga göromål.
 4. naturalia negotii

  naturalia negotii, uttryck som anger vad som kan anses gälla för ett avtal även om det inte uttryckligen framgår av avtalets ordalydelse eller av lagbestämmelser för avtalstypen i fråga.
 5. vårdbiträde

  vårdbiträde, yrkeskategori inom kommunens omsorger om äldre och handikappade.
 6. latinsk litteratur

  latinsk litteratur har skrivits från 200-talet f.Kr. i Rom och det romerska riket och fick under medeltiden utbredning i hela Europa.
 7. egyptisk konst

  egyptisk konst, i det forntida Egypten ett samhällsfenomen med helt andra funktioner än de som nu vanligen förknippas med begreppet konst.
 8. Sockenlappar

  sockenlappar, historisk benämning på en grupp samer som under 1700- och 1800-talet levde bofasta i södra Norrland och norra Svealands bondbygder.

 9. demens

  demens,, dementia, en förvärvad omfattande försämring av psykiska funktioner (intellekt, minne och personlighet).
 10. Jacob Berzelius

  Berzelius, Jöns Jacob, född 20 augusti 1779, död 7 augusti 1848, kemist, en av Sveriges internationellt mest berömda naturforskare.