1. gös

  gös, Sander lucioperca, art i familjen abborrfiskar.
 2. gös

  gös, flagga som förs då fartyg, främst örlogsfartyg, ligger förtöjt eller till ankars.
 3. Vänern

  Vänern, Sveriges största sjö; 5 650 km 2.
 4. abborrfiskar

  abborrfiskar, Percidae, familj abborrlika fiskar med ca 165 arter i sötvatten i Nordamerika, norra Asien och Europa.
 5. insjöfiske

  insjöfiske, yrkesmässigt fiske samt sport- och husbehovsfiske i insjöar och vattendrag.
 6. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 7. utterfiske

  utterfiske, krokfiske med släpande rev.
 8. gös

  gös subst. ~en ~ar ORDLED: gös-en
  Svensk ordbok
 9. Storsjön

  Storsjön är Gästriklands största sjö och ligger vid Sandviken.
 10. Glan

  Glan är en sjö i Östergötland och ligger vid Norrköping.