1. göt

  göt, götstål, block av stål eller annan metall, som är avsett för vidare bearbetning genom t.ex. valsning eller smidning.
 2. Göteborg

  Göteborg, centralort (stad) i Göteborgs kommun, Västergötland och Bohuslän (Västra Götalands län); 572 799 invånare (2016).

 3. göticism

  göticism, kulturell rörelse med särskilt fäste i Norden.
 4. götamål

  götamål, benämning på det svenska dialektområde, vars centrum traditionellt förläggs till Västergötland.
 5. Göteborg

  Göteborg, kommun i Västergötland och Bohuslän (Västra Götalands län).

 6. Göta kanal

  Göta kanal, vattenväg mellan Mem vid Slätbaken (vid Östersjön) i Östergötland och Sjötorp vid Vänern i Västergötland.
 7. Göteborgs-Posten

  Göteborgs-Posten, GP, liberal daglig morgontidning.

 8. Götaland

  Götaland, den sydligaste delen av Sverige, omfattande landskapen Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland, Östergötland, Bohuslän, Dalsland, Öland och Gotland. 

 9. Göta älv

  Göta älv, Sveriges största flod både med avseende på avrinningsområde och vattenföring.
 10. götar

  götar, göter, isländska gautar, tidigare folkslag i delar av nuvarande Sverige.