1. Göte

  Göte, mansnamn av nordiskt ursprung, dels ursprungligt tillnamn med betydelsen ’götisk man’, dels kortform av mansnamn på Göt-.
 2. Göteborg

  Göteborg, centralort (stad) i Göteborgs kommun, Västergötland och Bohuslän (Västra Götalands län); 572 799 invånare (2016).

 3. Göteborg

  Göteborg, kommun i Västergötland och Bohuslän (Västra Götalands län).

 4. Göteborgs-Posten

  Göteborgs-Posten, GP, liberal daglig morgontidning.

 5. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning

  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, GHT, Handelstidningen, liberal sexdagarstidning 1832–1973, veckotidning 1974–84, därefter sjudagarstidning till nedläggningen februari 1985.
 6. Göteborgshändelserna

  Göteborgshändelserna, Göteborgskravallerna, de upplopp och därtill knutna händelser som ägde rum i anslutning till Europeiska rådets möte i Göteborg 15–16 juni 2001.
 7. Göteborgs Morgonpost

  Göteborgs Morgonpost, konservativ tidning, utgiven 1896–1950, fram till 1906 och från 1949 under namnet Morgonposten.
 8. Göteborgs-Tidningen

  Göteborgs-Tidningen, GT, liberal kvällstidning, startad 1902 av Handelstidningskoncernen.
 9. Göteborgskoloristerna

  Göteborgskoloristerna, gängse beteckning för en generation målare som starkt inriktade sig på en fri och uttrycksfull färgkonst.
 10. Göteborgs stift

  Göteborgs stift, stift inom Svenska kyrkan, omfattande stora delar av Västra Götalands län (Bohuslän, sydvästra Dalsland och västra delen av Västergötland) samt Hallands län, utom fem församlingar i Hylte kommun som ingår i Växjö stift.