1. Göta kanal

  Göta kanal, vattenväg mellan Mem vid Slätbaken (vid Östersjön) i Östergötland och Sjötorp vid Vänern i Västergötland.
 2. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 3. göt

  göt, götstål, block av stål eller annan metall, som är avsett för vidare bearbetning genom t.ex. valsning eller smidning.
 4. götar

  götar, göter, isländska gautar, tidigare folkslag i delar av nuvarande Sverige.
 5. Göte

  Göte, mansnamn av nordiskt ursprung, dels ursprungligt tillnamn med betydelsen ’götisk man’, dels kortform av mansnamn på Göt-.
 6. Göta älv

  Göta älv, Sveriges största flod både med avseende på avrinningsområde och vattenföring.
 7. Baltzar von Platen

  von Platen, Baltzar, född 29 maj 1766, död 6 december 1829, kanalbyggare och politiker; jämför släktartikel von Platen.
 8. nordiska sjuårskriget

  nordiska sjuårskriget var ett krig mellan Danmark och Sverige som började 1563 och slutade 1570.

 9. Gustav II Adolf

  Gustav II Adolf, född 9 december 1594, död 6 november 1632, svensk kung 1611–32, son till Karl IX och Kristina av Holstein–Gottorp.
 10. jordskred

  jordskred, snabb massrörelse i jordtäcket över en eller flera glidytor.