1. tellur

  tellur, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 16 (syregruppen eller kalkogenerna), kemiskt tecken Te.

 2. finlandssvenska dialekter

  finlandssvenska dialekter, de dialektala former av svenska som talas i Finland; jämför finlandssvenska.
 3. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 4. språk

  språk är det vi använder när vi talar och skriver.

 5. Västmanland

  Västmanland, landskap i Svealand.

 6. Dalarna

  Dalarna, äldre form Dalarne, landskap i Mellansverige, det största och nordligaste i Svealand.

 7. Härjedalen

  Härjedalen, landskap i Norrland.

 8. kinesiska

  kinesiska, sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.
 9. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.

 10. isländska

  isländska, språk som tillsammans med norska och färöiska bildar den västliga grenen av de nordiska språken.