1. gabbro

  gabbro, vanligen mörkgrå till svart, grovkorning, basisk magmabergart tillhörande djupbergarterna.
 2. gabbro

  gabb´ro subst. ~n ORDLED: gabbr-on
  Svensk ordbok
 3. gabbroid bergart

  gabbroid bergart, bergart som liknar gabbro och är svår att skilja från denna i fält.
 4. basisk

  basisk, kemisk term: som sammanhänger med baser eller har karaktär av bas (se baser).
 5. Höga kusten

  Höga kusten, kustzonen mellan Härnösand och Örnsköldsvik i Ångermanland.
 6. ilmenit

  ilmenit, titanjärn, svart mineral med sammansättningen FeTiO 3.
 7. Jotunheimen

  Jotunheimen, högfjällsområde i södra Norge, mellan Jostedalsbreen i väster och Gudbrandsdalen i öster; ca 3 500 km 2.
 8. diabas

  diabas, fin- eller medelkornig, mörkt grå till svart gångbergart, som till 65–35 volymprocent består av kalciumrik plagioklas (labrador–bytownit) och till 35–65 volymprocent av pyroxen; även olivin kan förekomma.
 9. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.
 10. ofiolit

  ofiolit, sekvens av bergarter i ett fragment av oceanisk jordskorpa som är beläget på land.