1. piktiska

    piktiska, språk talat i Skottland före 1 000 e.Kr.
  2. gaelisk litteratur.

    gaelisk litteratur. Fram till 1600-talet var den skotsk-gaeliska litterära traditionen gemensam med den iriska, och språket i tidiga handskrifter skiljer sig obetydligt från medeliriska och klassisk iriska.