1. gaffel

  gaffel, ätverktyg och köksredskap.
 2. gaffelantiloper

  gaffelantiloper, Antilocaprinae, familj partåiga hovdjur, ibland betraktad som egen familj, Antilocapridae, med en enda nu levande art, gaffelantilop (gaffelbock, Antilocapra americana).
 3. gaffel

  gaffel, stöd för äldre skjutvapen.
 4. gaffel

  gaffel, rundhult som uppbär ett gaffelsegel, jämför rigg.
 5. gaffel

  gaffel, uttryck vid artilleribeskjutning, se gaffling.
 6. gaffelsvansar

  gaffelsvansar, gaffelspinnare , de arter i fjärilsfamiljen tandspinnare hos vilka larvernas analfötter (sista benparet) är ombildade till två långsmala rör, ur vilka trådar kan stjälpas ut om larven oroas.
 7. gaffeltång

  gaffeltång, kräkel , Furcellaria lumbri­calis, art i gruppen rödalger.
 8. gaffelgrening

  gaffelgrening, dikotomi, förgreningstyp hos växter och alger, vilken innebär att två likvärda grenar eller flikar utvecklas ur var sin ny tillväxtpunkt vid varje förgreningsställe sedan den ursprungliga tillväxtpunktens verksamhet avstannat.
 9. gaffelspinnare

  gaffelspinnare, annat namn på fjärilsgruppen gaffelsvansar.
 10. gaffelben

  gaffelben, furcula, ”önskebenet”, U-formigt ben i skuldergördeln hos fåglar.